Tilhørighet 

Ressurssirkelen - et rom for alle

Her er det nok å bare være seg selv! 

Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Ressurssirkelen jobber for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser, skal ha plass i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Vi ønsker å bidra til et rikere menneskesyn, og et mer åpent og tolerant samfunn. Vårt verdisyn er mangfold og kvalitet, samtidig som vi skal tørre å være utfordrende og nyskapende. Vi er opptatt av at tilbudene er integrerte tilbud, det vil si at funksjonsfriske er også velkommen. Det å styrke samhold, forståelse og fellesskap er viktig i samfunnet vårt, og dette vil vi fremme sterkt.