Samhold,, mestring og glede

Leking gjør mester

Her er det nok å bare være seg selv!

Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Ressurssirkelen jobber for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser, skal ha plass i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker...

Vi håper du vil bli med

Meld deg inn

Som medlem får du:

- opplevelser, tilhørighet, trening, mestring, lek og moro

- trening på Energisenteret utvalgte dager

-aktivitetshelg på Energisenteret

-aktivitetshelg i Jondal 

Siste nytt:

Siste nytt fra Ressurssirkelen:
Det blir aktiviteter denne høsten - men i en litt annen form enn tidligere. Av ulike årsaker er det ikke mulig for oss å drive aktiviteter hver uke denne høsten. MEN sett av helgen 23. - 24. november! Det blir aktivitetshelg på Energisenteret, og vi gleder oss 😄